917 76 051 // 958 78 725 post@mabsprodukter.no

Emballasje for biologiske prøver – UN3373 godkjent

NOAX Transportemballasje til diagnostiske prøver. UN3373 ifølge ADR pakkeinstruksjon 650 og ICAO-TI og IATA/DGR pakkeinstruksjon 650 samt bestemmelser for brevpost.

Transport KIT består av: Plastpose, absorberingsmatte 200 ml, poseklype, innsats gul og transportboks.
  Transporthylse med ferdig montert absorberingsremse 15. Lengde 121 mm, d= 28mm. Ø=22mm. Lekkasjesikker ved 95 kpa
emballasje for biologiske prover
emballasje for biologiske prover
emballasje for biologiske prover
emballasje for biologiske prover

Transportboks 650 A:
UN3373 godkjent i henhold til ADR forsendelsesinstruksjon 650. Indre lengde x bredde x høyde: 28 x 18 x 13,5 cm. Innsatser finnes for prøverør, transporthylser mm.

Temperaturisolerende Gule innsatser for transportboks 650A

 • Med 15 hull for transporthylser for max diameter 30 mm.
 • Med 24 hull for prøverør med max diameter 18 mm. For smalere rør, type vaccutainer, finnes tillbehøret rørhengere. Mål: 178×122, høyde 85 mm.
 • Med 24 hull med prøverør med max diameter 18 mm. Høyde 65 mm. For smalere rør, type vaccutainer, finnes rørhengere. Mål: 178×122, høyde 65 mm
 • Med 8 hull for BactAlert med diameter 37 mm. Mål : 178×122, høyde 85 mm.
 • Med 12 hull for Copanrør. Liggande modell. Mål: 178×122, høyde 85 mm.
 • Med 40 hull for prøverør med max diameter 13 mm. Mål: 178×122, høyde 65 mm.
 • Med 12 hull for bl.a. blododlingsflasker max diameter 32 mm.Mål: 178×122, høyde 65 mm
  mm.

Transportboks 650 B:
UN3373 godkjent i henhold til ADR forsendelsesinstruksjon 650. Innsatser finnes for prøverør, transporthylser mm. Transportboks på 500 ml og 800 ml kan også plasseres i boksen.

Indre lengde x bredde x høyde: 33 x 25 x 16 cm

Temperaturisolerende Gule innsatser for transportboks 650B
2 transportbokser 500 ml.

 • Med 6 hull for BD og Bactec blododlingsflasker. Mål 240 x 100mm, høyde 65 mm
 • Med 24 hull for prøverør max diam 16,5 mm. Mål 240x 100 mm, høyde 65 mm
 • Med 40 hull for prøverør max diam. 12 mm. Mål 13 x 65 mm, 240 x 100 mm høyde 65 mm
 • Med 10 hull for prøveglass inntil 32 mm, Mål 240 x 100 mm, høyde 65 mm

Det er plass til 3 innsatser i transportboks 650 B. Tilsvarende innsatser finnes til transportboks 650A, med målene 178 x 122 mm, høyde 65 mm

Be om pristilbud

Telefon

917 76 051 // 958 78 725 

Adresse

Berghagan 7, 1405 Langhus