917 76 051 // 958 78 725 ordre@mabsprodukter.no

Emballasje for biologiske prøver – UN3373 godkjent

NOAX transportemballasje til diagnostiske prøver. UN3373 ifølge ADR pakkeinstruksjon 650 og ICAO-TI og IATA/DGR pakkeinstruksjon 650 samt bestemmelser for brevpost.

Transport KIT består av: Plastpose, absorberingsmatte 200 ml, poseklype, innsats gul og transportboks.

 

Transporthylse med ferdig montert absorberingsremse 15. Lengde 121 mm, d= 28mm. Ø=22mm. Lekkasjesikker ved 95 kpa

emballasje for biologiske prover
emballasje for biologiske prover
emballasje for biologiske prover
emballasje for biologiske prover

Transportboks 650 A:
UN3373 godkjent i henhold til ADR forsendelsesinstruksjon 650. Indre lengde x bredde x høyde: 28 x 18 x 13,5 cm. Innsatser finnes for prøverør, transporthylser mm.

Temperaturisolerende Gule innsatser for transportboks 650A

 • Med 15 hull for transporthylser for max diameter 30 mm.
 • Med 24 hull for prøverør med max diameter 18 mm. For smalere rør, type vaccutainer, finnes tillbehøret rørhengere. Mål: 178×122, høyde 85 mm.
 • Med 24 hull med prøverør med max diameter 18 mm. Høyde 65 mm. For smalere rør, type vaccutainer, finnes rørhengere. Mål: 178×122, høyde 65 mm
 • Med 8 hull for BactAlert med diameter 37 mm. Mål : 178×122, høyde 85 mm.
 • Med 12 hull for Copanrør. Liggande modell. Mål: 178×122, høyde 85 mm.
 • Med 40 hull for prøverør med max diameter 13 mm. Mål: 178×122, høyde 65 mm.
 • Med 12 hull for bl.a. blododlingsflasker max diameter 32 mm.Mål: 178×122, høyde 65 mm
  mm.

Transportboks 650 B:
UN3373 godkjent i henhold til ADR forsendelsesinstruksjon 650. Innsatser finnes for prøverør, transporthylser mm. Transportboks på 500 ml og 800 ml kan også plasseres i boksen.

Indre lengde x bredde x høyde: 33 x 25 x 16 cm

Temperaturisolerende Gule innsatser for transportboks 650B
2 transportbokser 500 ml.

 • Med 6 hull for BD og Bactec blododlingsflasker. Mål 240 x 100mm, høyde 65 mm
 • Med 24 hull for prøverør max diam 16,5 mm. Mål 240x 100 mm, høyde 65 mm
 • Med 40 hull for prøverør max diam. 12 mm. Mål 13 x 65 mm, 240 x 100 mm høyde 65 mm
 • Med 10 hull for prøveglass inntil 32 mm, Mål 240 x 100 mm, høyde 65 mm

Det er plass til 3 innsatser i transportboks 650 B. Tilsvarende innsatser finnes til transportboks 650A, med målene 178 x 122 mm, høyde 65 mm

Det er generelle krav til emballasje av biologisk materiale, og emballasjen skal alltid bestå av minst tre deler:

a. En eller flere lekkasjesikre primærbeholdere (f.eks. glass- eller plastrør med tettsluttende gummipropp eller skrulokk) som inneholder materialet.

b. En lekkasjesikker sekundæremballasje

c. En tilstrekkelig sterk ytteremballasje som kan motstå støt og belastninger som normalt forekommerunder transport, med en side med størrelse på minst 10 x 10 cm.
For postsendinger kreves det for brev minst 10 x 14 cm og for pakker minst 21 x 13 x 1 cm..

Primærbeholdere skal emballeres i sekundæremballasjen på en slik måte at de under normale transportforhold ikke kan knuses. Mellom primærbeholder og sekundæremballasje, eventuelt mellom sekundær- og ytteremballasje skal det være tilstrekkelig støtdempende materiale. Dersom flere primærbeholdere skal sendes i pakken, skal de pakkes slik at de ikke berører hverandre. Dersom materialet er i væskeform, skal det være tilstrekkelig absorpsjonsmateriale mellom primærbeholderen og sekundæremballasjen til at all væske kan suges opp ved lekkasje (ref. DSB)

 

Det finnes transportemballasje for biologiske prøver som oppfyller både UN2814 og UN3373 eller bare UN3373.
Vårt mål for dere er å være behjelpelig med å tilrettelegge det riktige, sammensatte produkt. Ta kontakt med oss i dag, så kan vi bistå med hjelp og kompetanse.

Be om pristilbud

Telefon

917 76 051 // 958 78 725 

Adresse

Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo