917 76 051 // 958 78 725 ordre@mabsprodukter.no

Hurtigtest Covid-19 Antigen

FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit fra ACON.

Vi kan tilby hurtigtest Covid-19 Antigen. Hver pakke inneholder 25 tester / testkit, som er individuelt pakket. Testen er godkjent og CE-IVD merket.

Testen er enkel å ta i bruk, og det er ikke nødvendig med maskiner. Du får ditt resultat i løpet av 15 minutter, testen er kostnadseffektiv og gir stabile resultater. Hurtigtesten er produsert av Flowflex.

1. Bruk den vedlagte swaben til å samle prøven fra nesen ved å rotere swaben 5 ganger for å samle nok prøvematerial.

2. Bruk samme swaben og gjennta prosedyren i den andre neseboret.

3. Skru av lokket til dråpebeholderen, og før ned swaben med neseprøven. Roter minst 5 ganger mens du klemmer på beholderen. Fjern swaben og skru på lokket.

4. Snu dråpebeholderen og klem ut 4 dråper på den vedlagte prøveskiven. Vent 15 minutter for å lese av resultatet.

Les nøye gjennom vedlagte instruksjonen i testen før du selv starter prosessen. 

Sertifisering (PDF)

 

Hurtigtest Covid-19 Antigen
Hurtigtest Covid-19 Antigen

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (colloidal gold immunochromatography)

Hurtigtester til påvisning av SARS-CoV-2 er raske, enkle å bruke, og kan gi svaret på prøven i løpet av 10 til 15 minutter. Dette kan bidra til tidligere og mer effektiv smittesporing. Hurtigtestene påviser spesifikke proteiner, antigener, som befinner seg på overflaten til viruset. Prøven hentes med vattpinne i de ytre delene av nesegangen.

Lepu SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test har høy grad av spesifisitet (>99%) og sensitivitet (>92%). Dette betyr at testene gir lav sannsynlighet for falske negative og falske positive resultater. Testen er anbefalt av EUs helsekomite og møter alle krav og godkjenninger. *

 

Bruksområder for hurtigtest

Hurtigtester kan brukes i situasjoner der formålet med testen primært er å hindre videre smitte, i sammenhenger som ikke er forenlige med å ta en PCR-test og der testpersonen typisk er asymptomatisk. Symptomatiske personer bør uansett kontakte testsenter for en PCR-test. Typiske områder der hurtigtester er relevante er produksjonsbedrifter og større arbeidsplasser samt undervisning og forsamlinger der det er vanskelig å holde god avstand.

Lepu SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test er ment for både profesjonell testing og selvtesting. Ideelt sett bør testing i større sammenhenger utføres av helsepersonell eller dedikerte personer. Barn under 18 år må ha bistand av voksne. Den som utfører testen må sette seg godt inn i brukerveiledningen.

 

Smittesporing

Positive tester skal rapporteres til Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) via fastlege slik at smittesporing kan igangsettes.

Mange profesjonelle aktører ønsker å kjøpe hurtigtester for Covid-19, og vi tilbyr SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Pakkene våre leveres med 25 individuelt pakkede prøver. Disse testene vil deg et sikkert og raskt resultat på kun 15 minutter, som kan være viktig med tanke på både videre smitte og smittesporing. 

Det har tidligere blitt utvist skepsis til bruk av antigentester da disse har hatt lavere sensitivitet, men våre tester er av høy kvalitet og har en sensitivitet på over 90%. Sensitiviteten til antigentester er avhengig av mengden virus i øvre luftveier til personen som testes.

Les mer: WHO har stilt krav til antigen tester at de skal ha en sensitivitet på over 80%.

Hva er forskjellen?

Det er forskjeller på en antigentest og en PCR-test. Hurtigtestene (antigentest) påviser spesifikke proteiner, antigener, som befinner seg på overflaten til viruset. PCR-testene som påviser viralt RNA. En PCR-test kan oppdage ørsmå mengder virus i motsetning til hurtigtestene, som krever større virusmengder for å kunne påvise viruset. En PCR-test kan påvise et fåtall RNA-molekyler fra viruset, mens en hurtigtest krever tusener av viruspartikler for å gi et positivt svar (referanse; NHI). En PCR-test tar lengre tid å analysere, da den må sendes til et laboratorium.

Ved positiv test må lokal teststasjon kontaktes for PCR-test og verifikasjon.

PS: PCR-tester er ikke ment for selvtesting.

Be om pristilbud

Telefon

917 76 051 // 958 78 725 

Adresse

Berghagan 7, 1405 Langhus