917 76 051 // 958 78 725 post@mabsprodukter.no

Hurtigtest Covid-19 Antigen

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

Vi kan tilby hurtigtest Covid-19 Antigen (Colloidal Gold Immunochromatography). Hver pakke inneholder 25 tester / testkit, som er individuelt pakket. Testen er godkjent og CE-IVD merket.

Testen er enkel å ta i bruk, og det er ikke nødvendig med maskiner. Du får ditt resultat i løpet av 15 minutter, testen er kostnadseffektiv og gir stabile resultater. Hurtigtesten er produsert av Lepu Medical.

1. Bruk den vedlagte swaben til å samle prøven fra nesen.

2. Legg ved 5 dråper av væsken i testkitet

3. Plasser swaben og sørg for å roter den fra punkt B til A

4. Fjern tapen, fold over siden og vent 15 minutter.

Les nøye gjennom vedlagte instruksjonen i testen før du selv starter prosessen. 

Sertifisering (PDF)

 

Hurtigtest Covid-19 Antigen

Mange profesjonelle aktører ønsker å kjøpe hurtigtester for Covid-19, og vi tilbyr SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Pakkene våre leveres med 25 individuelt pakkede prøver. Disse testene vil deg et sikkert og raskt resultat på kun 15 minutter, som kan være viktig med tanke på både videre smitte og smittesporing. 

Det har tidligere blitt utvist skepsis til bruk av antigentester da disse har hatt lavere sensitivitet, men våre tester er av høy kvalitet og har en sensitivitet på over 90%. Sensitiviteten til antigentester er avhengig av mengden virus i øvre luftveier til personen som testes.

Les mer: WHO har stilt krav til antigen tester at de skal ha en sensitivitet på over 80%.

Hva er forskjellen?

Det er forskjeller på en antigentest og en PCR-test. Hurtigtestene (antigentest) påviser spesifikke proteiner, antigener, som befinner seg på overflaten til viruset. PCR-testene som påviser viralt RNA. En PCR-test kan oppdage ørsmå mengder virus i motsetning til hurtigtestene, som krever større virusmengder for å kunne påvise viruset. En PCR-test kan påvise et fåtall RNA-molekyler fra viruset, mens en hurtigtest krever tusener av viruspartikler for å gi et positivt svar (referanse; NHI). En PCR-test tar lengre tid å analysere, da den må sendes til et laboratorium.

Ved positiv test må lokal teststasjon kontaktes for PCR-test og verifikasjon.

PS: PCR-tester er ikke ment for selvtesting.

Be om pristilbud

Telefon

917 76 051 // 958 78 725 

Adresse

Berghagan 7, 1405 Langhus