917 76 051 // 958 78 725 ordre@mabsprodukter.no

Salg og leveringsbetingelser mabs Emballasje AS

1. Varebestilling

Bestillinger oversendes skriftlig pr. brev eller e-post, med henvisning til varenummer,
dersom dette er kjent. Antall avrundes opp til hele kartonger/forpakninger/pall.
Dersom mindre antall ønskes, kan produktene ikke garanteres fritt for støv. Mindre mengder pakkes i egnet pappemballasje.
Vi forbeholder oss retten til å justere bestilt vare med +/- 10%, evnt. mer dersom krona svekkes betraktelig og råvarepriser øker.
Med mindre mabs Emballasje AS har spesielt godkjent det leverte produktets anvendelsesområde, tar vi ikke ansvar for at materialet er egnet til det formål som produktet blir benyttet.
Kjøper må selv teste at emballasjen fungerer til produktet det skal brukes til.

2. Priser

Alle priser er eks. mva levert fra vårt lager, om ikke annet er avtalt.
Priser justeres etter valutaendringer og følger også råvareindeksen.
Vi tar forbehold om at prisene kan justeres uten nærmere varsel.
Ordre under kr 2000,- (eks. mva, gjenvinningsavgift og frakt) belastes småordretillegg med kr. 750,-

3. Betalingsbetingelser

15 dagers kreditt, evt. andre betingelser i henhold til avtale.
Ordre blir fakturert ved forsendelses/hentedato oppgitt til kunde.

4. Levering

Varene sendes med vår transportør om ikke annet er avtalt.
Dersom dere ønsker å bruke egen transportør ved henting av varer, informer om dette ved bestilling.
Europaller blir fakturert med kr. 150,-

5. Salgspant/sikkerhet

De utleverte varer er solgt med salgspant og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. Panteloven §§ 3-14 og 3–22).
Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og eventuelt saksomkostninger også er betalt i sin helhet.

6. Reklamasjon

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager. Ved skade, feil eller manko ved mottak skal dette påføres fraktbrev. Varene kan ikke returneres uten avtale med mabs Emballasje AS.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages.
mabs Emballasje AS er ikke ansvarlig for indirekte tap i form av tapt salg, tapt fortjeneste eller andre følgeskader.

7. Salgspant

Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

Be om pristilbud

Telefon

917 76 051 // 958 78 725 

Adresse

Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo